Mother Tongue

Mother Tongue jest to coroczne wydawnictwo Association for the Study of Languages in Prehistory - ASLIP wychodzące od 1995 roku. Celem stowarzyszenia jest zachęcanie do międzynarodowej i interdysplinarnej wymiany informacji, do debaty i dyskusji pomiędzy genetykami ewolucyjnymi hominidów, paleoantropologami, archeologami a językoznawcami historycznymi na temat wyłaniającej się syntezy języka źródłowego oraz prajęzyka. Umożliwia to, choć nie tylko, dyskusję nad lingwistycznymi hipotezami dotyczącymi zagadnień nadrodziny językowj.


Mother Tongue jest to coroczne wydawnictwo Association for the Study of Languages in Prehistory - ASLIP wychodzące od 1995 roku. Celem stowarzyszenia jest zachęcanie do międzynarodowej i interdysplinarnej wymiany informacji, do debaty i dyskusji pomiędzy genetykami ewolucyjnymi hominidów, paleoantropologami, archeologami a językoznawcami historycznymi na temat wyłaniającej się syntezy języka źródłowego oraz prajęzyka. Umożliwia to, choć nie tylko, dyskusję nad lingwistycznymi hipotezami dotyczącymi zagadnień nadrodziny językowj.
Read article on Wikipedia

Mother Tongue

Mother Tongue — ежегодник объединения Association for the Study of Languages in Prehistory — ASLIP, издаваемый с 1995 года. Целью объединения является поощрение международного и междисциплинарного обмена информацией, дебатов и дискуссий между эволюционными генетиками, палеоантропологами, археологами, археологами и компаративистами на тему праязыка. Ежегодник создаёт условия для дискуссий на тему макрокомпаративистики и других тематик.


Mother Tongue — ежегодник объединения Association for the Study of Languages in Prehistory — ASLIP, издаваемый с 1995 года. Целью объединения является поощрение международного и междисциплинарного обмена информацией, дебатов и дискуссий между эволюционными генетиками, палеоантропологами, археологами, археологами и компаративистами на тему праязыка. Ежегодник создаёт условия для дискуссий на тему макрокомпаративистики и других тематик.
Read article on Wikipedia

Mother Tongue

Mother Tongue es una canción de la banda de rock británica Bring Me the Horizon. Producido por el vocalista de la banda Oliver Sykes y el tecladista Jordan Fish, aparece en el sexto álbum de estudio de 2019 Amo. La canción fue el 22 de enero de 2019 y fue lanzada como el cuarto sencillo del álbum.


Mother Tongue es una canción de la banda de rock británica Bring Me the Horizon. Producido por el vocalista de la banda Oliver Sykes y el tecladista Jordan Fish, aparece en el sexto álbum de estudio de 2019 Amo. La canción fue el 22 de enero de 2019 y fue lanzada como el cuarto sencillo del álbum.
Read article on Wikipedia