Minidisc

Minidisc (MD) är ett magneto-optiskt digitalt lagringsmedium som utvecklades av Sony, med ambitionen att ersätta kassettbandet för ljudbruk samt disketten som datalagringsmedium.


Minidisc (MD) är ett magneto-optiskt digitalt lagringsmedium som utvecklades av Sony, med ambitionen att ersätta kassettbandet för ljudbruk samt disketten som datalagringsmedium.
Read article on Wikipedia