Mimikkyu

Mimikkyu , còn có tên tiếng Anh là Mimikyu, là một loài Pokémon nằm trong thương hiệu Pokémon của Nintendo và Game Freak. Nó được giới thiệu lần đầu tiên trong Pokémon Sun và Moon. Nó được gọi là


Mimikkyu , còn có tên tiếng Anh là Mimikyu, là một loài Pokémon nằm trong thương hiệu Pokémon của Nintendo và Game Freak. Nó được giới thiệu lần đầu tiên trong Pokémon Sun và Moon. Nó được gọi là "Pokémon ngụy trang", vì nó ngụy trang giống như Pikachu muốn kết bạn. Tên của nó là một cách chơi chữ của "mimic you", đồng thời tham khảo đến Pokémon Pikachu. Đây là một trong những Pokémon phổ biến nhất.
Read article on Wikipedia