Mattias

Mattias är mansnamn med grekiskt ursprung, Μαθθίας, som i sin tur är en grekisk form av de hebreiska namnen מתתיהו (Mattitjahu) eller מתתיה (Mattitja), med betydelsen


Mattias är mansnamn med grekiskt ursprung, Μαθθίας, som i sin tur är en grekisk form av de hebreiska namnen מתתיהו (Mattitjahu) eller מתתיה (Mattitja), med betydelsen "Guds gåva" eller "gåva från guden Yahu/Yam". Namnet är känt i Sverige sedan 1200-talet och finns också i en mer försvenskad version, Mats.
Read article on Wikipedia

Mattias

Mattias is a masculine given name found most prominently in Northern Europe. It is a cognate of Matthew and Matthias, and may refer to:


Mattias is a masculine given name found most prominently in Northern Europe. It is a cognate of Matthew and Matthias, and may refer to:
Read article on Wikipedia