Mahavidya

The Mahavidya are a group of ten aspects of Parvati in Hinduism. The 10 Mahavidyas are Kali, Tara, Tripura Sundari (Shodoshi), Bhuvaneshvari, Tripura Bhairavi, Chhinnamasta, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi and Kamala.


The Mahavidya are a group of ten aspects of Parvati in Hinduism. The 10 Mahavidyas are Kali, Tara, Tripura Sundari (Shodoshi), Bhuvaneshvari, Tripura Bhairavi, Chhinnamasta, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi and Kamala.
Read article on Wikipedia