Magnet link

URI schéma magnet link je de facto standard pro odkazování na data v peer-to-peer sítích. Takový odkaz neidentifikuje požadovaný soubor podle jeho umístění nebo jména, ale podle obsahu, lépe řečeno kryptografického otisku obsahu.


URI schéma magnet link je de facto standard pro odkazování na data v peer-to-peer sítích. Takový odkaz neidentifikuje požadovaný soubor podle jeho umístění nebo jména, ale podle obsahu, lépe řečeno kryptografického otisku obsahu.
Read article on Wikipedia