Magic: The Gathering

Magic: The Gathering is a collectible and digital collectible card game created by Richard Garfield. Released in 1993 by Wizards of the Coast, Magic was the first trading card game and has approximately twenty million players as of 2015, and over twenty billion Magic cards produced in the period from 2008 to 2016, during which time it grew in popularity.


Magic: The Gathering is a collectible and digital collectible card game created by Richard Garfield. Released in 1993 by Wizards of the Coast, Magic was the first trading card game and has approximately twenty million players as of 2015, and over twenty billion Magic cards produced in the period from 2008 to 2016, during which time it grew in popularity.
Read article on Wikipedia

Magic: The Gathering

Magic: The Gathering är ett samlarkortspel skapat av Richard Garfield och introducerat av företaget Wizards of the Coast, vilket senare köptes av Hasbro. Magic var det första spelet i genren


Magic: The Gathering är ett samlarkortspel skapat av Richard Garfield och introducerat av företaget Wizards of the Coast, vilket senare köptes av Hasbro. Magic var det första spelet i genren "Collectible card games (CCGs)" och spelas av uppskattningsvis 35 miljoner spelare i över sjuttio länder. Magic kan spelas av två eller flera spelare där varje spelare använder en kortlek bestående av tryckta kort som spelaren själv valt ut eller genom det internet-baserade "Magic: The Gathering Online" på en dator där kortleken väljs i dataspelet. Nya kortuppsättningar publiceras och införlivas med spelet fyra gånger per år, både tryckt på papper och över internet.
Read article on Wikipedia

Magic: The Gathering

Magic: The Gathering ist ein 1993 bei Wizards of the Coast erschienenes Sammelkartenspiel von Richard Garfield. Es war das erste Fantasy-Kartenspiel und wurde 2019 in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen.


Magic: The Gathering ist ein 1993 bei Wizards of the Coast erschienenes Sammelkartenspiel von Richard Garfield. Es war das erste Fantasy-Kartenspiel und wurde 2019 in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen.
Read article on Wikipedia