MBank

mBank SA, set up in 1986, and originally BRE – Bank Rozwoju Eksportu, is Poland's fourth largest universal banking group in terms of total assets and loans, and fifth by deposits at the end of September 2016. It offers retail, corporate and investment banking as well as other financial services such as leasing, factoring, insurance, financing of commercial real property, brokerage operations, wealth management, corporate finance and advisory in the scope of capital markets.


mBank SA, set up in 1986, and originally BRE – Bank Rozwoju Eksportu, is Poland's fourth largest universal banking group in terms of total assets and loans, and fifth by deposits at the end of September 2016. It offers retail, corporate and investment banking as well as other financial services such as leasing, factoring, insurance, financing of commercial real property, brokerage operations, wealth management, corporate finance and advisory in the scope of capital markets.
Read article on Wikipedia

MBank

mBank SA – bank uniwersalny z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie działający od 1986. W latach 2000–2013 mBank był marką handlową banku internetowego należącą do BRE Banku. Na koniec 2021 była to czwarta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Podstawą prawną utworzenia banku była uchwała Rady Ministrów PRL, na mocy której zadaniem banku było wspieranie rozwoju gospodarki w obszarze handlu zagranicznego oraz pozyskiwania dewiz przez przedsiębiorstwa krajowe. Jego akcjonariuszami były Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.


mBank SA – bank uniwersalny z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie działający od 1986. W latach 2000–2013 mBank był marką handlową banku internetowego należącą do BRE Banku. Na koniec 2021 była to czwarta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Podstawą prawną utworzenia banku była uchwała Rady Ministrów PRL, na mocy której zadaniem banku było wspieranie rozwoju gospodarki w obszarze handlu zagranicznego oraz pozyskiwania dewiz przez przedsiębiorstwa krajowe. Jego akcjonariuszami były Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.
Read article on Wikipedia