Lollius tumidulus
Lollius tumidulus är en insektsart som först beskrevs av Walker 1870. Lollius tumidulus ingår i släktet Lollius och familjen sköldstritar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.


Lollius tumidulus är en insektsart som först beskrevs av Walker 1870. Lollius tumidulus ingår i släktet Lollius och familjen sköldstritar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.
Read article on Wikipedia