Lolita Pop

Lolita Pop was a Swedish rock band from Örebro that was active 1979–1992. They scored successes on the Swedish album chart during the 1980's and early 1990's.


Lolita Pop was a Swedish rock band from Örebro that was active 1979–1992. They scored successes on the Swedish album chart during the 1980's and early 1990's.
Read article on Wikipedia

Lolita Pop

Lolita Pop är ett svenskt rockband från Örebro som var aktivt under åren 1979–1991. Bandet återförenades 2019 De noterades för framgångar på Sveriges albumlista under 1980-talet och tidigt 1990-tal.


Lolita Pop är ett svenskt rockband från Örebro som var aktivt under åren 1979–1991. Bandet återförenades 2019 De noterades för framgångar på Sveriges albumlista under 1980-talet och tidigt 1990-tal.
Read article on Wikipedia