Lola Anglada

Dolors Anglada i Sarriera, coneguda popularment com a Lola Anglada, fou una narradora infantil i dibuixant catalana. És considerada la darrera dels clàssics il·lustradors de l'escola catalana de principis de segle xx i una de les escriptores més importants de l'etapa de la preguerra.


Dolors Anglada i Sarriera, coneguda popularment com a Lola Anglada, fou una narradora infantil i dibuixant catalana. És considerada la darrera dels clàssics il·lustradors de l'escola catalana de principis de segle xx i una de les escriptores més importants de l'etapa de la preguerra.
Read article on Wikipedia

Lola Anglada

Dolors Anglada i Sarriera, commonly known as Lola Anglada, was a Spanish writer, comics artist and illustrator.


Dolors Anglada i Sarriera, commonly known as Lola Anglada, was a Spanish writer, comics artist and illustrator.
Read article on Wikipedia