Loichangamatak Hills

Loichangamatak Hills är kullar i Kenya. De ligger i länet Turkana, i den nordvästra delen av landet, 500 km norr om huvudstaden Nairobi.


Loichangamatak Hills är kullar i Kenya. De ligger i länet Turkana, i den nordvästra delen av landet, 500 km norr om huvudstaden Nairobi.
Read article on Wikipedia