Lillasyster

Lillasyster is a Swedish rock band formed in Gothenburg in 2006. They released their debut album, Hjärndöd musik för en hjärndöd generation in May 2007.


Lillasyster is a Swedish rock band formed in Gothenburg in 2006. They released their debut album, Hjärndöd musik för en hjärndöd generation in May 2007.
Read article on Wikipedia