Lesbian until graduation

The LGBT slang terms lesbian until graduation (LUG), gay until graduation (GUG), and bisexual until graduation (BUG) are used to describe women primarily of high school or college age who are assumed to be experimenting with or adopting a temporary lesbian or bisexual identity. The term suggests that the woman to whom it is applied will ultimately adopt a strictly heterosexual identity.


The LGBT slang terms lesbian until graduation (LUG), gay until graduation (GUG), and bisexual until graduation (BUG) are used to describe women primarily of high school or college age who are assumed to be experimenting with or adopting a temporary lesbian or bisexual identity. The term suggests that the woman to whom it is applied will ultimately adopt a strictly heterosexual identity.
Read article on Wikipedia

Lesbian until graduation

Lesbian until graduation, a także gay until graduation (GUG) i bisexual until graduation (BUG) są slangowymi terminami używanymi do określania kobiet, głównie uczęszczających do szkoły średniej lub na studia, które okresowo identyfikują się z homoseksualizmem lub biseksualizmem oraz przeżywają doświadczenia z tym związane. Termin oznacza, że kobieta, w stosunku do której jest on skierowany, w końcu zacznie ściśle identyfikować się z heteroseksualizmem. W środowisku lesbijskim termin bywa używany pogardliwie w stosunku do kobiet biseksualnych.
Można sklasyfikować go bardziej w kategorii 'miejskiego mitu środowiskowego' niż autentycznego zjawiska orientacji seksualnej. Do pewnego stopnia jest on starszą nieco formą popularnej subkultury metroseksualistów w takim jej rozumieniu, które zakłada sprzeciw wobec tradycyjnie istniejących norm socjalno-obyczajowych.


Lesbian until graduation, a także gay until graduation (GUG) i bisexual until graduation (BUG) są slangowymi terminami używanymi do określania kobiet, głównie uczęszczających do szkoły średniej lub na studia, które okresowo identyfikują się z homoseksualizmem lub biseksualizmem oraz przeżywają doświadczenia z tym związane. Termin oznacza, że kobieta, w stosunku do której jest on skierowany, w końcu zacznie ściśle identyfikować się z heteroseksualizmem. W środowisku lesbijskim termin bywa używany pogardliwie w stosunku do kobiet biseksualnych. Można sklasyfikować go bardziej w kategorii 'miejskiego mitu środowiskowego' niż autentycznego zjawiska orientacji seksualnej. Do pewnego stopnia jest on starszą nieco formą popularnej subkultury metroseksualistów w takim jej rozumieniu, które zakłada sprzeciw wobec tradycyjnie istniejących norm socjalno-obyczajowych.
Read article on Wikipedia