Knowledge Organization

Knowledge Organization – czasopismo naukowe poświęcone organizacji wiedzy. Jest indeksowane w bazach: Social Sciences Citation Index, Web of Science, Information Science Abstracts, INSPEC, Library & Information Science Abstracts, Library, Information Science & Technology Abstracts, Library Literature and Information Science, PASCAL, Referativnyi Zhurnal Informatika oraz Sociological Abstracts. W 2019 r. wskaźnik cytowań czasopisma według Journal Citation Reports wynosił 0.977. W tym samym roku czasopismo uzyskało 40 punktów na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Knowledge Organization – czasopismo naukowe poświęcone organizacji wiedzy. Jest indeksowane w bazach: Social Sciences Citation Index, Web of Science, Information Science Abstracts, INSPEC, Library & Information Science Abstracts, Library, Information Science & Technology Abstracts, Library Literature and Information Science, PASCAL, Referativnyi Zhurnal Informatika oraz Sociological Abstracts. W 2019 r. wskaźnik cytowań czasopisma według Journal Citation Reports wynosił 0.977. W tym samym roku czasopismo uzyskało 40 punktów na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Read article on Wikipedia