Knowledge Management

Knowledge Management syftar till hur ett företag eller annan organisation handhar, förvaltar, överför och delar sin inneboende kunskap. Många stora företag använder sig av Knowledge Management internt, ofta som en del av sin strategi. Även flera konsultföretag finns till för att erbjuda råd angående Knowledge Management till dessa företag.


Knowledge Management syftar till hur ett företag eller annan organisation handhar, förvaltar, överför och delar sin inneboende kunskap. Många stora företag använder sig av Knowledge Management internt, ofta som en del av sin strategi. Även flera konsultföretag finns till för att erbjuda råd angående Knowledge Management till dessa företag.
Read article on Wikipedia