Kill Me, Heal Me

Kill Me, Heal Me est une série télévisée sud-coréenne diffusée du 7 janvier au 12 mars 2015 sur MBC avec Ji Sung, Hwang Jung-eum, Park Seo-joon, Oh Min-seok et Kim Yoo-ri.


Kill Me, Heal Me est une série télévisée sud-coréenne diffusée du 7 janvier au 12 mars 2015 sur MBC avec Ji Sung, Hwang Jung-eum, Park Seo-joon, Oh Min-seok et Kim Yoo-ri.
Read article on Wikipedia

Kill Me, Heal Me

Kill Me Heal Me, là một bộ phim truyền hình đầu năm 2015, với sự tham gia của Hwang Jung-eum, Ji Sung, Park Seo-joon, Oh Min-seok và Kim Yoo-ri.. Phim được chiếu tại MBC, vào mỗi thứ 4, thứ 5 mỗi tuần. Tập đầu tiên chiếu vào ngày 7 tháng 1 năm 2015.


Kill Me Heal Me, là một bộ phim truyền hình đầu năm 2015, với sự tham gia của Hwang Jung-eum, Ji Sung, Park Seo-joon, Oh Min-seok và Kim Yoo-ri.. Phim được chiếu tại MBC, vào mỗi thứ 4, thứ 5 mỗi tuần. Tập đầu tiên chiếu vào ngày 7 tháng 1 năm 2015.
Read article on Wikipedia