Katowice

Katowice is a city in southern Poland, the capital city of the Silesian Region, and a center of the Upper Silesia and Dąbrowa Basin Metropolis. With the population of 294,510, it is the eleventh-largest city in Poland. The wider Katowice urban area has the population of approximately 2 to 3 million people.


Katowice is a city in southern Poland, the capital city of the Silesian Region, and a center of the Upper Silesia and Dąbrowa Basin Metropolis. With the population of 294,510, it is the eleventh-largest city in Poland. The wider Katowice urban area has the population of approximately 2 to 3 million people.
Read article on Wikipedia

Katowice

Katowice – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej. Jest siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Katowice – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej. Jest siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Read article on Wikipedia