Joker

Joker, The Joker or The Jokers may refer to:


Joker, The Joker or The Jokers may refer to:
Read article on Wikipedia

Joker

Joker, dżoker – jedna z kart do gry, w niektórych grach karcianych służy do zastępowania dowolnej innej karty. W standardowej brydżowej talii kart znajdują się dwa lub trzy jokery oprócz 52 kart zwykłych. Najczęściej spotykanym wizerunkiem na jokerze jest kolorowo ubrany błazen w czapce z dzwoneczkami. Jokery oprócz wizerunku błazna bywają oznaczane w narożniku karty gwiazdką lub literą J; spotykane są też inne oznaczenia, np. znakiem dolara. Spośród trzech jokerów w talii zazwyczaj dwa są „czerwone” i jeden „czarny”, przy czym różnica ta najczęściej widoczna jest tylko na oznaczeniu w narożniku karty. Czasem bywa, że wszystkie jokery są oznaczone jednakowym kolorem.


Joker, dżoker – jedna z kart do gry, w niektórych grach karcianych służy do zastępowania dowolnej innej karty. W standardowej brydżowej talii kart znajdują się dwa lub trzy jokery oprócz 52 kart zwykłych. Najczęściej spotykanym wizerunkiem na jokerze jest kolorowo ubrany błazen w czapce z dzwoneczkami. Jokery oprócz wizerunku błazna bywają oznaczane w narożniku karty gwiazdką lub literą J; spotykane są też inne oznaczenia, np. znakiem dolara. Spośród trzech jokerów w talii zazwyczaj dwa są „czerwone” i jeden „czarny”, przy czym różnica ta najczęściej widoczna jest tylko na oznaczeniu w narożniku karty. Czasem bywa, że wszystkie jokery są oznaczone jednakowym kolorem.
Read article on Wikipedia

Joker

Le terme joker vient du nom anglais d’un personnage du Moyen Âge, équivalent au bouffon du Roi. Il peut référer à :


Le terme joker vient du nom anglais d’un personnage du Moyen Âge, équivalent au bouffon du Roi. Il peut référer à :
Read article on Wikipedia

Joker

Ein Joker in Österreich, Deutschland und Frankreich auch Jolly genannt, ist eine Spielkarte verschiedener Kartenspiele. Darauf findet sich gewöhnlich das Bild eines Hofnarren. Der Joker wird meist als „wilde Karte“ eingesetzt, also als Ersatz für eine beliebige Karte.


Ein Joker in Österreich, Deutschland und Frankreich auch Jolly genannt, ist eine Spielkarte verschiedener Kartenspiele. Darauf findet sich gewöhnlich das Bild eines Hofnarren. Der Joker wird meist als „wilde Karte“ eingesetzt, also als Ersatz für eine beliebige Karte.
Read article on Wikipedia