John

John is a common English name and surname:John 
John (surname), including a list of people who have the name John


John is a common English name and surname:John John (surname), including a list of people who have the name John
Read article on Wikipedia

John

John est un nom propre, équivalent du prénom français Jean, qui peut désigner :


John est un nom propre, équivalent du prénom français Jean, qui peut désigner :
Read article on Wikipedia

John

John er en nordisk kortform av mannsnavnet Johannes, som kommer fra det greske navnet Ioannes Ιωαννης (Ioannes). Ioannes kommer fra hebraisk Yochanan og betyr «Gud er nådig». Johannes er ett av de mannsnavn som har gitt opphav til flest variasjoner. Johan, John, Jan, Hannes, Jon, Jöns, Jens, Heinz og Hans er alle varianter eller kortformer som forekommer i germanske språkområder, i romanske språkområder finns former som Juan (spansk), Giovanni (italiensk), Jean (fransk). Navnet Ivan er den russiske formen av Johannes.


John er en nordisk kortform av mannsnavnet Johannes, som kommer fra det greske navnet Ioannes Ιωαννης (Ioannes). Ioannes kommer fra hebraisk Yochanan og betyr «Gud er nådig». Johannes er ett av de mannsnavn som har gitt opphav til flest variasjoner. Johan, John, Jan, Hannes, Jon, Jöns, Jens, Heinz og Hans er alle varianter eller kortformer som forekommer i germanske språkområder, i romanske språkområder finns former som Juan (spansk), Giovanni (italiensk), Jean (fransk). Navnet Ivan er den russiske formen av Johannes.
Read article on Wikipedia