Jizz

Jizz may refer to:Jizz (birding), the immediately recognisable characteristics of a bird or other organism
Jizz, a vulgar slang for semen


Jizz may refer to:Jizz (birding), the immediately recognisable characteristics of a bird or other organism Jizz, a vulgar slang for semen "Jizz", an episode of season 1 of Satisfaction Jizz, a PC 64k intro by The Black Lotus at Wired 1997 Jizz, a member of the More Fire Crew Jizz, a character on Beaver Falls
Read article on Wikipedia

Jizz

Jizz är ett uttryck som används av fågelskådare världen över. Jizzen är en fågels storlek, form, rörelsemönster, flygsätt, beteendet och liknade som gör att den


Jizz är ett uttryck som används av fågelskådare världen över. Jizzen är en fågels storlek, form, rörelsemönster, flygsätt, beteendet och liknade som gör att den "upplevs" som en viss art. I jizzen ingår alltså inte sådant som fjäderdräkt eller läte. Ordet "jizz" har ofta härletts till brittisk militärflygsjargong från första världskriget och dess förkortning GISS: General Impression of Size and Shape, vilket användes om flygplan. Forskning har dock visat att uttrycket jizz är äldre än så. En mer formell synonym är habitus.
Read article on Wikipedia