JW Formoza

Jednostka Wojskowa Formoza,, previous names: Sekcje Działań Specjalnych Marynarki Wojennej, Grupy Specjalne Płetwonurków.


Jednostka Wojskowa Formoza,, previous names: Sekcje Działań Specjalnych Marynarki Wojennej, Grupy Specjalne Płetwonurków.
Read article on Wikipedia