Instalator (informatyka)

Instalator – program komputerowy, który służy do instalowania innych programów na komputerze.


Instalator – program komputerowy, który służy do instalowania innych programów na komputerze.
Read article on Wikipedia