Ingrid

Ingrid may refer to:Ingrid 
Ingrid, and artist collective
Ingrid Burley, rapper known mononymously as Ingrid
Tropical Storm Ingrid, various cyclones
1026 Ingrid, an asteroid
InGrid, the grid computing project within D-Grid


Ingrid may refer to:Ingrid Ingrid, and artist collective Ingrid Burley, rapper known mononymously as Ingrid Tropical Storm Ingrid, various cyclones 1026 Ingrid, an asteroid InGrid, the grid computing project within D-Grid
Read article on Wikipedia

Ingrid

Ingrid är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Den ursprungliga formen av namnet var Ingifridh, sammansatt av gudanamnet Ing och fridh som betyder skön eller älskad. Namnet har funnits i Sverige åtminstone sedan 1000-talet och förekommer på runstenar, bland annat en sten vid Karlberga i Uppland. På denna runsten stavas namnet ainkriþ : Ingrid och Ingegärd läto resa stenen och göra vadställe i sundet till minne av Tore, sin fader ...


Ingrid är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Den ursprungliga formen av namnet var Ingifridh, sammansatt av gudanamnet Ing och fridh som betyder skön eller älskad. Namnet har funnits i Sverige åtminstone sedan 1000-talet och förekommer på runstenar, bland annat en sten vid Karlberga i Uppland. På denna runsten stavas namnet ainkriþ : Ingrid och Ingegärd läto resa stenen och göra vadställe i sundet till minne av Tore, sin fader ...
Read article on Wikipedia