Incest

Incest is human sexual activity between family members or close relatives. This typically includes sexual activity between people in consanguinity, and sometimes those related by affinity, adoption, clan, or lineage.


Incest is human sexual activity between family members or close relatives. This typically includes sexual activity between people in consanguinity, and sometimes those related by affinity, adoption, clan, or lineage.
Read article on Wikipedia

Incest

Incest eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt nära släkt, som en förälder och ett barn, eller kusiner.


Incest eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt nära släkt, som en förälder och ett barn, eller kusiner.
Read article on Wikipedia

Incest

Incest označuje spolni odnos med družinskimi člani ali sorodniki.


Incest označuje spolni odnos med družinskimi člani ali sorodniki.
Read article on Wikipedia

Incest

Prin incest se înțeleg raporturile sexuale între rude consangvine în linie directă sau între frați și surori. În majoritatea culturilor, incestul reprezintă un tabu, deoarece are implicații neplăcute din punct de vedere biologic/genetic, social și religios.


Prin incest se înțeleg raporturile sexuale între rude consangvine în linie directă sau între frați și surori. În majoritatea culturilor, incestul reprezintă un tabu, deoarece are implicații neplăcute din punct de vedere biologic/genetic, social și religios.
Read article on Wikipedia

Incest

Incest és la pràctica de relacions sexuals entre parents en primer i segon grau. Al llarg de la història ha primat la prohibició de relacions sexuals entre parents, encara que el grau de relació en què queden prohibides, varia segons les cultures i els períodes històrics. En tota la història es troben només tres excepcions a la interdicció universal de l'incest: les de les monarquies de l'antic Egipte; la dels monarques del Tawantinsuyo i les dels antics monarques hawaians. En tots els casos primava una raó d'Estat que es podia resumir en l'intent de mantenir concentrat el poder en una família (dinastia); per açò tals incestos solien ser a vegades nominals i era freqüent la poligínia per part dels barons d'eixes parelles d'incest legalitzat; curiosament, tals incestos concloïen sovint en guerres dinàstiques fratricides.


Incest és la pràctica de relacions sexuals entre parents en primer i segon grau. Al llarg de la història ha primat la prohibició de relacions sexuals entre parents, encara que el grau de relació en què queden prohibides, varia segons les cultures i els períodes històrics. En tota la història es troben només tres excepcions a la interdicció universal de l'incest: les de les monarquies de l'antic Egipte; la dels monarques del Tawantinsuyo i les dels antics monarques hawaians. En tots els casos primava una raó d'Estat que es podia resumir en l'intent de mantenir concentrat el poder en una família (dinastia); per açò tals incestos solien ser a vegades nominals i era freqüent la poligínia per part dels barons d'eixes parelles d'incest legalitzat; curiosament, tals incestos concloïen sovint en guerres dinàstiques fratricides.
Read article on Wikipedia

Incest

Incest, zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován za tabu a zakázán. Naopak u přírodně žijících kmenů je incest poměrně častou praktikou, která je však i tu často společensky upravována a regulována. U našich biologických předchůdců šlo – a u většiny primátů jde – o běžný a přirozený jev. Přesná definice tohoto termínu je však v různých kulturách různá, protože se liší i definice výrazů „sexuální aktivita“ a „blízký příbuzný“. V některých kulturách se blízký příbuzný definuje jen porodem, v jiných se mezi blízké příbuzné považuje i dítě adoptované nebo získané sňatkem, podle šaríe i osoba kojená stejnou ženou.


Incest, zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován za tabu a zakázán. Naopak u přírodně žijících kmenů je incest poměrně častou praktikou, která je však i tu často společensky upravována a regulována. U našich biologických předchůdců šlo – a u většiny primátů jde – o běžný a přirozený jev. Přesná definice tohoto termínu je však v různých kulturách různá, protože se liší i definice výrazů „sexuální aktivita“ a „blízký příbuzný“. V některých kulturách se blízký příbuzný definuje jen porodem, v jiných se mezi blízké příbuzné považuje i dítě adoptované nebo získané sňatkem, podle šaríe i osoba kojená stejnou ženou.
Read article on Wikipedia

Incest

Incest alebo krvismilstvo je pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými.


Incest alebo krvismilstvo je pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými.
Read article on Wikipedia

Incest

Incest ili rodoskvrnuće je spolni odnos između osoba u bliskom krvnom srodstvu. U svim civiliziranim sredinama formalno se incestom smatra spolno općenje između ljudi koji su krvno vezani do 4. koljena.


Incest ili rodoskvrnuće je spolni odnos između osoba u bliskom krvnom srodstvu. U svim civiliziranim sredinama formalno se incestom smatra spolno općenje između ljudi koji su krvno vezani do 4. koljena.
Read article on Wikipedia