IS-LM-model

Het IS-LM-model is een macro-economisch middel dat de relatie tussen de rentestanden en de reële productie in de goederen- en dienstenmarkt (IS) aan de ene kant en de geldmarkt (LM) aan de andere kant laat zien. Het snijpunt van de IS- en LM-krommen noemt men het


Het IS-LM-model is een macro-economisch middel dat de relatie tussen de rentestanden en de reële productie in de goederen- en dienstenmarkt (IS) aan de ene kant en de geldmarkt (LM) aan de andere kant laat zien. Het snijpunt van de IS- en LM-krommen noemt men het "algemeen evenwicht". Op dit punt heerst er tegelijkertijd evenwicht in beide markten. IS-LM staat voor Investering Sparen / Liquiditeitsvoorkeur Geldhoeveelheid.
Read article on Wikipedia