Humans in Space

Humans in Space – międzynarodowy konkurs poświęcony astronautyce, organizowany dla młodzieży w wieku szkolnym. Pierwszy konkurs odbył się w 2010 r., a drugi zaplanowano na rok 2012.


Humans in Space – międzynarodowy konkurs poświęcony astronautyce, organizowany dla młodzieży w wieku szkolnym. Pierwszy konkurs odbył się w 2010 r., a drugi zaplanowano na rok 2012.
Read article on Wikipedia