Horror

Horror may refer to:


Horror may refer to:
Read article on Wikipedia

Horror

Horror, fantastyka grozy – odmiana fantastyki polegająca na budowaniu świata przedstawionego na wzór rzeczywistości i praw nią rządzących po to, aby wprowadzić w jego obręb zjawiska kwestionujące te prawa i nie dające się wytłumaczyć bez odwoływania się do zjawisk nadprzyrodzonych. Źródła takiego postrzegania horroru związane są bezpośrednio z samym powstaniem literackiego gatunku horroru i zasadniczo do niego się odnoszą. W horrorze filmowym definicja ta ewoluowała na przestrzeni ostatniego stulecia, głównie przez rozkwit kina eksploatacji, które miało miejsce w latach 70. XX wieku.


Horror, fantastyka grozy – odmiana fantastyki polegająca na budowaniu świata przedstawionego na wzór rzeczywistości i praw nią rządzących po to, aby wprowadzić w jego obręb zjawiska kwestionujące te prawa i nie dające się wytłumaczyć bez odwoływania się do zjawisk nadprzyrodzonych. Źródła takiego postrzegania horroru związane są bezpośrednio z samym powstaniem literackiego gatunku horroru i zasadniczo do niego się odnoszą. W horrorze filmowym definicja ta ewoluowała na przestrzeni ostatniego stulecia, głównie przez rozkwit kina eksploatacji, które miało miejsce w latach 70. XX wieku.
Read article on Wikipedia

Horror

El término horror suele referirse tanto a una emoción humana provocada por el miedo intenso, como a aquellos géneros de las artes narrativas —como la literatura, el cine, los videojuegos, la televisión y la historieta— que provocan dichas emociones. Ese género se divide en diferentes subgéneros.


El término horror suele referirse tanto a una emoción humana provocada por el miedo intenso, como a aquellos géneros de las artes narrativas —como la literatura, el cine, los videojuegos, la televisión y la historieta— que provocan dichas emociones. Ese género se divide en diferentes subgéneros.
Read article on Wikipedia

Horror

Horror steht für:ein Gefühl des Unheimlichen, siehe Grauen
ein Literatur-Genre, siehe Horrorliteratur
ein Film-Genre, siehe Horrorfilm
ein Musik-Genre, siehe Horrorpunk
ein Computerspiel-Genre, siehe Survival Horror
die Vorstellung, dass die Natur eine Abneigung gegen die Leere habe, siehe Vakuum#Horror vacui
einen italienischen Kinofilm, siehe Horror (1962)
Horror Rock, Klippenfelsen im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik


Horror steht für:ein Gefühl des Unheimlichen, siehe Grauen ein Literatur-Genre, siehe Horrorliteratur ein Film-Genre, siehe Horrorfilm ein Musik-Genre, siehe Horrorpunk ein Computerspiel-Genre, siehe Survival Horror die Vorstellung, dass die Natur eine Abneigung gegen die Leere habe, siehe Vakuum#Horror vacui einen italienischen Kinofilm, siehe Horror (1962) Horror Rock, Klippenfelsen im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik
Read article on Wikipedia