Hornyxa

Hornyxa är en yxa med skafthål, vanligen tillverkad av hjorthorn. Hornyxor förekommer såväl i Magdalénienkulturen under senpaleolitikum som i Maglemosekulturen under tidigmesolitikum och Erteböllekulturen i senmesolitikum. Hornyxorna är ofta rikligt dekorerade, från mesolitisk tid har man påträffat hornyxor med geometriska mönster till exempel i form av romber och snedställda tvärstreck, medan yxorna på bilderna här intill istället är dekorerade med djurfigurer. Dock förekommer de geometriska mönstren även i Magdalénienkulturen, 1929 skriver Otto Rydbeck i samband med att en hornyxa påträffas i Höganäs:


Hornyxa är en yxa med skafthål, vanligen tillverkad av hjorthorn. Hornyxor förekommer såväl i Magdalénienkulturen under senpaleolitikum som i Maglemosekulturen under tidigmesolitikum och Erteböllekulturen i senmesolitikum. Hornyxorna är ofta rikligt dekorerade, från mesolitisk tid har man påträffat hornyxor med geometriska mönster till exempel i form av romber och snedställda tvärstreck, medan yxorna på bilderna här intill istället är dekorerade med djurfigurer. Dock förekommer de geometriska mönstren även i Magdalénienkulturen, 1929 skriver Otto Rydbeck i samband med att en hornyxa påträffas i Höganäs:
Read article on Wikipedia