Homosexualita

Homosexualita v nejširším pojetí označuje princip vazby osob/tvorů/prvků vykazujících totožnou charakteristiku pohlavnosti. V užším a v odborném diskurzu obvyklém pojetí jde o sexuální orientaci především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. Používají se pro ni také označení homosexuální orientace, homosexuální preference, homosexuální zaměření, homosexuální založení a další. Nositel mužské homosexuality je označován jako gay, nositelka ženské homosexuality je označována jako lesba. Než se ustálil termín homosexualita, byla označována též například jako uranismus, psychický hermafroditismus, inverze, psalo se o kontrárně sexuálním cítění či osobách, slovo homoerotika prosazoval místo homosexuality Ferenczi (1914) apod.


Homosexualita v nejširším pojetí označuje princip vazby osob/tvorů/prvků vykazujících totožnou charakteristiku pohlavnosti. V užším a v odborném diskurzu obvyklém pojetí jde o sexuální orientaci především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. Používají se pro ni také označení homosexuální orientace, homosexuální preference, homosexuální zaměření, homosexuální založení a další. Nositel mužské homosexuality je označován jako gay, nositelka ženské homosexuality je označována jako lesba. Než se ustálil termín homosexualita, byla označována též například jako uranismus, psychický hermafroditismus, inverze, psalo se o kontrárně sexuálním cítění či osobách, slovo homoerotika prosazoval místo homosexuality Ferenczi (1914) apod.
Read article on Wikipedia