Hello, world

Hello, world е компютърна програма – стандартен пример за програмиране в много учебници и ръководства. Широката му употреба се дължи на краткостта, съчетана с показването на основните елементи на всяка програма:формат на командите в езика
команди за извеждане на съобщения към потребителя
заглавна и завършваща част 
извикване на външни модули 
създаване на класове


Hello, world е компютърна програма – стандартен пример за програмиране в много учебници и ръководства. Широката му употреба се дължи на краткостта, съчетана с показването на основните елементи на всяка програма:формат на командите в езика команди за извеждане на съобщения към потребителя заглавна и завършваща част извикване на външни модули създаване на класове
Read article on Wikipedia