Hairy Chapter

Hairy Chapter - zespół z Niemiec, utworzony w końcu lat sześćdziesiątych w Bonn grający hard rock wyraźnie inspirowany dokonaniami Jimiego Hendriksa.


Hairy Chapter - zespół z Niemiec, utworzony w końcu lat sześćdziesiątych w Bonn grający hard rock wyraźnie inspirowany dokonaniami Jimiego Hendriksa.
Read article on Wikipedia