Granatnik przeciwpancerny

Granatnik przeciwpancerny − rodzaj granatnika przeznaczonego do niszczenia wozów bojowych i umocnień polowych.


Granatnik przeciwpancerny − rodzaj granatnika przeznaczonego do niszczenia wozów bojowych i umocnień polowych.
Read article on Wikipedia