Gradient

Gradient – wyraz oznaczający jedno z następujących pojęć:gradient – w grafice
gradient – w matematyce
gradient stężeń roztworów – w chemii
gradient geotermiczny – w geofizyce
gradient ciśnienia – w mechanice płynów
gradient adiabatyczny – w termodynamice
gradient temperatury, pionowy – w meteorologii
gradient generalizacji – w psychologii


Gradient – wyraz oznaczający jedno z następujących pojęć:gradient – w grafice gradient – w matematyce gradient stężeń roztworów – w chemii gradient geotermiczny – w geofizyce gradient ciśnienia – w mechanice płynów gradient adiabatyczny – w termodynamice gradient temperatury, pionowy – w meteorologii gradient generalizacji – w psychologii
Read article on Wikipedia