Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society เป็นภาพยนตร์การ์ตูนในชุด Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ชุดที่ 3 ของ มาซามุเนะ ชิโร ฉายในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นสร้างขึ้นจากเนื้อเรื่องฉบับหนังสือการ์ตูน โกสต์อินเดอะเชลล์. จัดทำโดย Production I.G ซึ่งได้มีการประกาศในงาน 2006 Tokyo Anime Fair, กำกับโดย เคนจิ คามิยาม่า โดยมีต้นทุนการสร้างกว่า 360 ล้านเยน


Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society เป็นภาพยนตร์การ์ตูนในชุด Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ชุดที่ 3 ของ มาซามุเนะ ชิโร ฉายในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นสร้างขึ้นจากเนื้อเรื่องฉบับหนังสือการ์ตูน โกสต์อินเดอะเชลล์. จัดทำโดย Production I.G ซึ่งได้มีการประกาศในงาน 2006 Tokyo Anime Fair, กำกับโดย เคนจิ คามิยาม่า โดยมีต้นทุนการสร้างกว่า 360 ล้านเยน
Read article on Wikipedia