Gender bender

A gender bender is a person who disrupts or


A gender bender is a person who disrupts or "bends" expected gender roles. Bending expected gender roles may also be called a genderfuck. Gender bending is sometimes a form of social activism undertaken to destroy rigid gender roles and defy sex-role stereotypes, notably in cases where the gender-nonconforming person finds these roles oppressive. It can be a reaction to, and protest of, homophobia, transphobia, misogyny, or misandry. Some gender benders identify with the sex assigned them at birth, but challenge the societal norms that assign expectations of particular, gendered behavior to that sex. This rebellion can involve androgynous dress, adornment, behavior, and atypical gender roles. Gender benders may self-identify as trans or genderqueer. As academic theorists, gender benders may also craft software for wide release and shape "design of the future body" in order to subvert cultural norms and "increase the probability of more desirable futures happening".
Read article on Wikipedia

Gender bender

Gender bender – osoba, która aktywnie przeciwstawia się tradycyjnym rolom płciowym, przybierając cechy płci przeciwnej. Gender bending jest czasem formą aktywizmu społecznego podejmowanego w celu przeciwstawienia się rolom płciowym i dotyczącym ich stereotypom, zwłaszcza w przypadkach, w których gender bender uważa te role za uciążliwe. Może to być reakcja na homofobię, transfobię, lub mizoginię i protest przeciwko nim. Niektóre osoby uprawiające gender bending identyfikują się z płcią przypisaną im przy narodzinach, ale podważają normy społeczne, które przypisuje tej płci społeczeństwo. Ten bunt może obejmować androgyniczny lub nietypowy dla danej płci ubiór, ozdoby, i zachowania. Gender benderzy mogą się identyfikować jako osoby transpłciowe lub genderqueer, jednak wiele osób transpłciowych nie uważa się za gender benderów.


Gender bender – osoba, która aktywnie przeciwstawia się tradycyjnym rolom płciowym, przybierając cechy płci przeciwnej. Gender bending jest czasem formą aktywizmu społecznego podejmowanego w celu przeciwstawienia się rolom płciowym i dotyczącym ich stereotypom, zwłaszcza w przypadkach, w których gender bender uważa te role za uciążliwe. Może to być reakcja na homofobię, transfobię, lub mizoginię i protest przeciwko nim. Niektóre osoby uprawiające gender bending identyfikują się z płcią przypisaną im przy narodzinach, ale podważają normy społeczne, które przypisuje tej płci społeczeństwo. Ten bunt może obejmować androgyniczny lub nietypowy dla danej płci ubiór, ozdoby, i zachowania. Gender benderzy mogą się identyfikować jako osoby transpłciowe lub genderqueer, jednak wiele osób transpłciowych nie uważa się za gender benderów.
Read article on Wikipedia