Furry

Furry may refer to:Covered with fur
Wendell H. Furry (1907–1984), an American physicist
Furry Lewis, an American country blues guitarist and songwriter
Furry, Mississippi, U.S., a place


Furry may refer to:Covered with fur Wendell H. Furry (1907–1984), an American physicist Furry Lewis, an American country blues guitarist and songwriter Furry, Mississippi, U.S., a place
Read article on Wikipedia

Furry

Furry – termin określający osobę, która interesuje się lub zajmuje się twórczością związaną z tzw. sztuką futrzastą, skupioną wokół antropomorficznych zwierząt lub mitycznych czy też fikcyjnych stworzeń. Jest to też pojęcie opisujące społeczność, subkulturę, składającą się z osób o wyżej wymienionych upodobaniach lub zachowaniach. Czasami odnosi się również do postaci łączących cechy ludzi i zwierząt, występujących w kilku formach:Antropomorficznej – zwierzę mające cechy ludzkie, w tym humanoidalne ciało.
Niemorficznej – zwierzę mające ludzkie cechy, jednakże posiadające ciało zwierzęce, niehumanoidalne
Nieantropomorficznej – najczęściej zwyczajne dzikie zwierzę, pozbawione cech ludzkich.


Furry – termin określający osobę, która interesuje się lub zajmuje się twórczością związaną z tzw. sztuką futrzastą, skupioną wokół antropomorficznych zwierząt lub mitycznych czy też fikcyjnych stworzeń. Jest to też pojęcie opisujące społeczność, subkulturę, składającą się z osób o wyżej wymienionych upodobaniach lub zachowaniach. Czasami odnosi się również do postaci łączących cechy ludzi i zwierząt, występujących w kilku formach:Antropomorficznej – zwierzę mające cechy ludzkie, w tym humanoidalne ciało. Niemorficznej – zwierzę mające ludzkie cechy, jednakże posiadające ciało zwierzęce, niehumanoidalne Nieantropomorficznej – najczęściej zwyczajne dzikie zwierzę, pozbawione cech ludzkich.
Read article on Wikipedia