Free-PC

Free-PC – amerykańska organizacja oferująca osobom prywatnym darmowe komputery osobiste, pod warunkiem, że zobowiążą się spędzać przy nich co najmniej 10 godzin miesięcznie; maszyny były sponsorowane przez ogłoszeniodawców, zaś reklamy były widoczne podczas pracy.


Free-PC – amerykańska organizacja oferująca osobom prywatnym darmowe komputery osobiste, pod warunkiem, że zobowiążą się spędzać przy nich co najmniej 10 godzin miesięcznie; maszyny były sponsorowane przez ogłoszeniodawców, zaś reklamy były widoczne podczas pracy.
Read article on Wikipedia