Foxfire

Foxfire, also called fairy fire or chimpanzee fire, is the bioluminescence created by some species of fungi present in decaying wood. The bluish-green glow is attributed to a luciferase, an oxidative enzyme, which emits light as it reacts with a luciferin. The phenomenon has been known since ancient times, with its source determined in 1823.


Foxfire, also called fairy fire or chimpanzee fire, is the bioluminescence created by some species of fungi present in decaying wood. The bluish-green glow is attributed to a luciferase, an oxidative enzyme, which emits light as it reacts with a luciferin. The phenomenon has been known since ancient times, with its source determined in 1823.
Read article on Wikipedia

Foxfire

Foxfire, çürüyen odunlarda bulunan bazı mantar türlerinin oluşturduğu biyolojik ışıldama. Mavimsi-yeşil parıltı, bir lüsiferin ile reaksiyona girdiğinde ışık yayan bir oksidatif enzim olan bir lusiferaza atfedilir. Bu fenomen eski zamanlardan beri bilinmektedir ve kaynağı 1823'te tanımlanmıştır.


Foxfire, çürüyen odunlarda bulunan bazı mantar türlerinin oluşturduğu biyolojik ışıldama. Mavimsi-yeşil parıltı, bir lüsiferin ile reaksiyona girdiğinde ışık yayan bir oksidatif enzim olan bir lusiferaza atfedilir. Bu fenomen eski zamanlardan beri bilinmektedir ve kaynağı 1823'te tanımlanmıştır.
Read article on Wikipedia