Forum slovanskih kultur

Forum slovanskih kultur (FSK) je mednarodna neprofitna in nevladna ustanova, ki jo je ustanovila vlada Republike Slovenije. Forum slovanskih kultur je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o ustanovah in 16. člena Akta o ustanovitvi Foruma Slovanskih kultur. Dne 30. 9. 2004 je Ministrstvo za kulturo RS izdalo soglasje k Aktu o ustanovitvi Mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur.


Forum slovanskih kultur (FSK) je mednarodna neprofitna in nevladna ustanova, ki jo je ustanovila vlada Republike Slovenije. Forum slovanskih kultur je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o ustanovah in 16. člena Akta o ustanovitvi Foruma Slovanskih kultur. Dne 30. 9. 2004 je Ministrstvo za kulturo RS izdalo soglasje k Aktu o ustanovitvi Mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur.
Read article on Wikipedia