Forum Polskie

Forum Polskie – polska prawicowa partia polityczna o charakterze narodowo-katolickim, powołana jesienią 2005 przez byłych polityków Ligi Polskich Rodzin.


Forum Polskie – polska prawicowa partia polityczna o charakterze narodowo-katolickim, powołana jesienią 2005 przez byłych polityków Ligi Polskich Rodzin.
Read article on Wikipedia