Fate: Grand Order

Fate/Grand Order הוא משחק קלפים ממוחשב שמבוסס על סדרת הרומנים גרפיים ״Fate/Stay Night״ מבית האולפן Type Moon היפני, ומהווה חלק מהותי ביקום העלילתי של יצירות ״Fate״. הוא פותח במקור בידי Delight Works עבור הטלפונים הניידים, והופץ בחינם בידי רשת Aniplex שבבעלות התאגיד סוני. הכותר נשען על עקרונות משחקי התורות, בו על השחקנים לגלם תפקיד של קוסמים שנאלצים להילחם זה בזה במטרה לזכות בהגשמת כל משאלות לבם; הזוכה יקבל באופן מסורתי גישה לכלי העל-טבעי ״הגביע הקדוש״, שמופיע בגלוי בסבבים של 60 שנים בפרוורי יפן, ולו יכולות קסם בלתי מוגבלות. בתמורה לשירותיו דורש הכלי העוצמתי לקיים מלחמת פולחן על תואר השורד האחרון, ולא יחשוף את מיקומו עד אשר הקרבות יתקרבו לסיומם. לצורך הוגנות הלחימה, מעניק הגביע לכל המשתתפים אפשרות לזמן שורת גיבורים מיתולוגיים או ספרותיים מדפי ההיסטוריה, שיעמדו לרשותם ויסייעו להם בקרבותיהם. העלילה מושתתת על הנחות יסוד זהות לאלו של הרומנים הגרפיים, כשעבור כל גיבור מיתולוגי שזומן לשדה הקרב יש סיפור רקע משלו, שאותם יכול השחקן להשלים אם ירצה בכך.


Fate/Grand Order הוא משחק קלפים ממוחשב שמבוסס על סדרת הרומנים גרפיים ״Fate/Stay Night״ מבית האולפן Type Moon היפני, ומהווה חלק מהותי ביקום העלילתי של יצירות ״Fate״. הוא פותח במקור בידי Delight Works עבור הטלפונים הניידים, והופץ בחינם בידי רשת Aniplex שבבעלות התאגיד סוני. הכותר נשען על עקרונות משחקי התורות, בו על השחקנים לגלם תפקיד של קוסמים שנאלצים להילחם זה בזה במטרה לזכות בהגשמת כל משאלות לבם; הזוכה יקבל באופן מסורתי גישה לכלי העל-טבעי ״הגביע הקדוש״, שמופיע בגלוי בסבבים של 60 שנים בפרוורי יפן, ולו יכולות קסם בלתי מוגבלות. בתמורה לשירותיו דורש הכלי העוצמתי לקיים מלחמת פולחן על תואר השורד האחרון, ולא יחשוף את מיקומו עד אשר הקרבות יתקרבו לסיומם. לצורך הוגנות הלחימה, מעניק הגביע לכל המשתתפים אפשרות לזמן שורת גיבורים מיתולוגיים או ספרותיים מדפי ההיסטוריה, שיעמדו לרשותם ויסייעו להם בקרבותיהם. העלילה מושתתת על הנחות יסוד זהות לאלו של הרומנים הגרפיים, כשעבור כל גיבור מיתולוגי שזומן לשדה הקרב יש סיפור רקע משלו, שאותם יכול השחקן להשלים אם ירצה בכך.
Read article on Wikipedia