Duckduckgo

Duckduckgo är en söktjänst som fokuserar på användarnas personliga integritet och anonymitet. Potentiell personidentifierande information sägs varken lagras vid besök på webbplatsen eller associeras med söktermer, vilket även gäller IP-adresser. Inget skickas heller till någon tredje part.


Duckduckgo är en söktjänst som fokuserar på användarnas personliga integritet och anonymitet. Potentiell personidentifierande information sägs varken lagras vid besök på webbplatsen eller associeras med söktermer, vilket även gäller IP-adresser. Inget skickas heller till någon tredje part.
Read article on Wikipedia