DuckTales

DuckTales is an American animated television series, produced by Walt Disney Television Animation and distributed by Buena Vista Television. The cartoon series premiered on September 18, 1987, and ran for a total of 100 episodes over four seasons, with its final episode airing on November 28, 1990. Based upon Uncle Scrooge and other Duck universe comic books created by Carl Barks, the show follows Scrooge McDuck, his three grandnephews Huey, Dewey, and Louie, and close friends of the group, on various adventures, most of which either involve seeking out treasure or thwarting the efforts of villains seeking to steal Scrooge's fortune or his Number One Dime.


DuckTales is an American animated television series, produced by Walt Disney Television Animation and distributed by Buena Vista Television. The cartoon series premiered on September 18, 1987, and ran for a total of 100 episodes over four seasons, with its final episode airing on November 28, 1990. Based upon Uncle Scrooge and other Duck universe comic books created by Carl Barks, the show follows Scrooge McDuck, his three grandnephews Huey, Dewey, and Louie, and close friends of the group, on various adventures, most of which either involve seeking out treasure or thwarting the efforts of villains seeking to steal Scrooge's fortune or his Number One Dime.
Read article on Wikipedia

DuckTales

DuckTales là một bộ phim hoạt hình truyền hình Mỹ, được sản xuất bởi Walt Disney Television Animation và được phân phối bởi Buena Vista tivi. Sê-ri phim hoạt hình được công chiếu vào ngày 18 tháng 9 năm 1987 và đã có tổng cộng 100 tập trong bốn mùa, với tập cuối phát sóng vào ngày 28 tháng 11 năm 1990. Dựa trên Uncle Scrooge và các bộ truyện tranh Vũ trụ vịt Donald khác do Carl Barks tạo ra, chương trình đi theo Scrooge McDuck, ba cháu trai của ông là Huey, Dewey và Louie và những người bạn thân của nhóm, trong những cuộc phiêu lưu khác nhau, hầu hết đều liên quan đến việc tìm kiếm kho báu hoặc cản trở những nỗ lực của những kẻ xấu tìm cách đánh cắp tài sản của Scrooge hoặc Number One Dime của anh ta.


DuckTales là một bộ phim hoạt hình truyền hình Mỹ, được sản xuất bởi Walt Disney Television Animation và được phân phối bởi Buena Vista tivi. Sê-ri phim hoạt hình được công chiếu vào ngày 18 tháng 9 năm 1987 và đã có tổng cộng 100 tập trong bốn mùa, với tập cuối phát sóng vào ngày 28 tháng 11 năm 1990. Dựa trên Uncle Scrooge và các bộ truyện tranh Vũ trụ vịt Donald khác do Carl Barks tạo ra, chương trình đi theo Scrooge McDuck, ba cháu trai của ông là Huey, Dewey và Louie và những người bạn thân của nhóm, trong những cuộc phiêu lưu khác nhau, hầu hết đều liên quan đến việc tìm kiếm kho báu hoặc cản trở những nỗ lực của những kẻ xấu tìm cách đánh cắp tài sản của Scrooge hoặc Number One Dime của anh ta.
Read article on Wikipedia

DuckTales

DuckTales é uma série de animação dos estúdios da Walt Disney, produzido entre 1987 e 1990, e inspirado nas séries de quadrinhos da Disney, produzidas, na sua maior parte, por Carl Barks. É considerada a série de animação mais famosa já produzida pela Disney, pelo fato de ter sido a que teve mais episódios, no total, 100. Além da série, também foi produzido um longa-metragem, intitulado DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp, lançada em 1990, logo após terminar a série. O episódio-piloto foi transmitido nos Estados Unidos em 11 de setembro de 1987.


DuckTales é uma série de animação dos estúdios da Walt Disney, produzido entre 1987 e 1990, e inspirado nas séries de quadrinhos da Disney, produzidas, na sua maior parte, por Carl Barks. É considerada a série de animação mais famosa já produzida pela Disney, pelo fato de ter sido a que teve mais episódios, no total, 100. Além da série, também foi produzido um longa-metragem, intitulado DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp, lançada em 1990, logo após terminar a série. O episódio-piloto foi transmitido nos Estados Unidos em 11 de setembro de 1987.
Read article on Wikipedia