Drog

Droger är narkotiska preparat (narkotika), i synnerhet när de används i andra syften än medicinska. Narkotika påverkar det centrala nervsystemet och kan till exempel ge en upplivande eller bedövande effekt.


Droger är narkotiska preparat (narkotika), i synnerhet när de används i andra syften än medicinska. Narkotika påverkar det centrala nervsystemet och kan till exempel ge en upplivande eller bedövande effekt.
Read article on Wikipedia