Database journalism

Database journalism – dziennikarstwo oparte na analizie komputerowych baz danych oraz danych dostępnych online. Przy tej metodzie dziennikarstwa często stosuje się metody statystyczne.


Database journalism – dziennikarstwo oparte na analizie komputerowych baz danych oraz danych dostępnych online. Przy tej metodzie dziennikarstwa często stosuje się metody statystyczne.
Read article on Wikipedia