Database Source Name

DSN és un acrònim de l'anglès, que representa tot allò relatiu a una font de dades configurada per l'usuari per a connectar-se a una base de dades. És a dir, per cada connexió que l'usuari vulgui establir amb algun(s) fabricant(s), ha d'especificar una sèrie d'informació que permeti al controlador o driver saber amb quin(s) fabricant(s) s'ha de connectar i la cadena de connexió que ha d'enviar-li a aquest(s) fabricant(s) per a establir la connexió amb la font de dades ODBC accedida pel proveïdor en qüestió.


DSN és un acrònim de l'anglès, que representa tot allò relatiu a una font de dades configurada per l'usuari per a connectar-se a una base de dades. És a dir, per cada connexió que l'usuari vulgui establir amb algun(s) fabricant(s), ha d'especificar una sèrie d'informació que permeti al controlador o driver saber amb quin(s) fabricant(s) s'ha de connectar i la cadena de connexió que ha d'enviar-li a aquest(s) fabricant(s) per a establir la connexió amb la font de dades ODBC accedida pel proveïdor en qüestió.
Read article on Wikipedia