Database

A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system. Where databases are more complex they are often developed using formal design and modeling techniques.


A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system. Where databases are more complex they are often developed using formal design and modeling techniques.
Read article on Wikipedia

Database

Een database, gegevensbank of databank is een gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol bij het archiveren en actueel houden van gegevens van onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en ze worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.


Een database, gegevensbank of databank is een gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol bij het archiveren en actueel houden van gegevens van onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en ze worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.
Read article on Wikipedia