Content marketing

Content marketing is a form of marketing focused on creating, publishing, and distributing content for a targeted audience online. It is often used by businesses in order to:Attract attention and generate leads
Expand their customer base
Generate or increase online sales
Increase brand awareness or credibility
Engage an online community of users


Content marketing is a form of marketing focused on creating, publishing, and distributing content for a targeted audience online. It is often used by businesses in order to:Attract attention and generate leads Expand their customer base Generate or increase online sales Increase brand awareness or credibility Engage an online community of users
Read article on Wikipedia

Content marketing

Content marketing – strategia marketingowa polegająca na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby nakłonić ich do działania przynoszącego zysk. Marketing treści, w odróżnieniu od tradycyjnych form marketingu, opierających się na jednostronnym przekazie reklamowym, bazuje na budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcą.


Content marketing – strategia marketingowa polegająca na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby nakłonić ich do działania przynoszącego zysk. Marketing treści, w odróżnieniu od tradycyjnych form marketingu, opierających się na jednostronnym przekazie reklamowym, bazuje na budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcą.
Read article on Wikipedia