Childerich I.

Childerich I., auch Childerich von Tournai genannt, war der erste historisch nachweisbare fränkische Kleinkönig bzw. rex aus dem Geschlecht der Merowinger. Er errichtete in den 460er und 470er Jahren sein Herrschaftsgebiet im Nordosten Galliens, während die weströmische Verwaltungsordnung dort allmählich zusammenbrach. Er legte den Grundstein für den Aufstieg des späteren Frankenreichs unter seinem Sohn und Nachfolger Chlodwig I. Childerich wurde mit reichen Beigaben in einem Grab in Tournai bestattet, das 1653 entdeckt worden ist.


Childerich I., auch Childerich von Tournai genannt, war der erste historisch nachweisbare fränkische Kleinkönig bzw. rex aus dem Geschlecht der Merowinger. Er errichtete in den 460er und 470er Jahren sein Herrschaftsgebiet im Nordosten Galliens, während die weströmische Verwaltungsordnung dort allmählich zusammenbrach. Er legte den Grundstein für den Aufstieg des späteren Frankenreichs unter seinem Sohn und Nachfolger Chlodwig I. Childerich wurde mit reichen Beigaben in einem Grab in Tournai bestattet, das 1653 entdeckt worden ist.
Read article on Wikipedia

Childerich I.

Childerich I. bol kráľ Salských Frankov z dynastie Merovejovcov. Začiatok jeho panovania sa datuje na roky 457 alebo 458. Childerich je meno pozostávajúce z dvoch franských slov „hild“ = bitka a „rīk“ = mocný, latinizované bolo na Childericus. Childerik I. bol otcom kráľa Chlodovika I.
Bol prvým historicky doloženým kráľom dynastie Merovejovcov. Literárne zdroje a archeologické výskumy ho definujú zároveň ako „rex francorum“- kráľa Frankov a zároveň ako guvernéra rímskej provincie „Gallia Belgica“. Childerik I. preferoval v politike fúziu germánsku, rímsku a podunajských pohanských germánskych kmeňov. Ako kráľ pohanského kmeňa mal politickú výhodu v tom, že nebol arián, čo mu umožnilo uchádzať sa o kresťanský krst nikejského vyznania a kráľovské pomazanie episkopátu.


Childerich I. bol kráľ Salských Frankov z dynastie Merovejovcov. Začiatok jeho panovania sa datuje na roky 457 alebo 458. Childerich je meno pozostávajúce z dvoch franských slov „hild“ = bitka a „rīk“ = mocný, latinizované bolo na Childericus. Childerik I. bol otcom kráľa Chlodovika I. Bol prvým historicky doloženým kráľom dynastie Merovejovcov. Literárne zdroje a archeologické výskumy ho definujú zároveň ako „rex francorum“- kráľa Frankov a zároveň ako guvernéra rímskej provincie „Gallia Belgica“. Childerik I. preferoval v politike fúziu germánsku, rímsku a podunajských pohanských germánskych kmeňov. Ako kráľ pohanského kmeňa mal politickú výhodu v tom, že nebol arián, čo mu umožnilo uchádzať sa o kresťanský krst nikejského vyznania a kráľovské pomazanie episkopátu.
Read article on Wikipedia